Supha Development Co.,Ltd / T 02-933-5554 / F 02-530-5230 / sales.homeplace@gmail.com / © 2023 Supha Development. / LINE ID : homeplace78

ร่วมงานกับเรา                      02-5304458-9 กด 0

Homeplace Co.,Ltd

Supha Development Co.,Ltd.

เปิดรับสมัครบุคคลากรเข้าร่วมงานกับเรา        

ตำแหน่ง   ธุรการบริหารอาคาร 1 ตำแหน่ง                                    ประสบการณ์ 0 -1 ปี

                 อายุ 25ปีขึ้นไป ไม่จำกัดวุฒิฯ

                 มีใจรักงานบริการ ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ตำแหน่ง   ช่างประจำอาคาร  2 ตำแหน่ง

                 อายุ 25ปีขึ้นไป ไม่จำกัดวุฒิฯ                                      ประสบการณ์ 0 -1 ปี

                 ซ่อมบำรุงอุปกรณ์อาคาร งานปูน งานสี งานเฟอร์นิเจอร์ ติดตั้งอุปกรณ์ภายในห้องพัก

                 หากมีความสามารถล้างเครื่องปรับอากาศจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่ง   แม่บ้านประจำอาคาร 1 ตำแหน่ง

                 อายุ 20 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดวุฒิฯ                                      ประสบการณ์ 0 -1 ปี

                 ดูแลความสะอาดภายในอาคารและพื้นที่ส่วนกลาง

ตำแหน่ง   เจ้าหน้าที่บัญชี  1 ตำแหน่ง

                 อายุ 25 ปีขึ้นไป  มีวุฒิฯ ปวช-ปวส                                ประสบการณ์ 0 -1 ปี

ตำแหน่ง   เจ้าหน้าที่ฝ่าย IT Support 1 ตำแหน่ง

                 อายุ 25 ปีขึ้นไป  มีวุฒิฯ ปวช-ปวส                                ประสบการณ์ 0 -1 ปี

ตำแหน่ง   ผู้จัดการบริหารสาขา 1 ตำแหน่ง

                 อายุ 27 ปีขึ้นไป  มีวุฒิฯ ปวส-ป.ตรี                                ประสบการณ์ 0 -1 ปี

               

สวัสดิการ

             

                 วันหยุดประจำปี

                 OT เงินล่วงเวลา 

                 งานเลี้ยงประจำปี

                 เครื่องแบบพนักงาน

                 ประกันสังคม

                 เงินพิเศษ

                 ห้องพักสวัสดิการ (สงวนสิทธิ์บางตำแหน่ง)

ติดต่อคุณวรวิทย์ 025304458-9 กด 0 หรือ sales.homeplace@gmail.com